Kilka słów o procedurze instalacyjnej w przypadku kasy fiskalnej online

Kilka słów o procedurze instalacyjnej w przypadku kasy fiskalnej online

Jeśli chodzi o przedsiębiorców zobligowanych do pracy z urządzeniami rejestrującymi, kwestia poprawnego przejścia procedury instalacyjnej wciąż pozostaje kluczowa. Ale jak ma się ona w stosunku do dostępnych od nie tak dawna na rynku kas fiskalnych online? Zachodzą tu pewne zmiany, które z jednej strony stawiają przed podatnikami nowe wymagania, zaś z drugiej – daje pewne udogodnienia.

Instalacja kasy rejestrującej na dotychczasowych warunkach

Z pewnością jedno nie ulega zmianie. Zakup urządzenia fiskalnego, do korzystania z którego jest zobowiązany podatnik, to nie koniec wymogów, jakie trzeba spełnić w celu zgodnego z przepisami ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług. Aby to stało się możliwe, kasa musi poprawnie przejść procedurę instalacyjną.

Jest ona ustandaryzowana, identyczna dla wszystkich podatników i urządzeń rejestrujących, choć jeśli mówimy o modelach starego typu i online’owych, mamy tu do czynienia z pewnymi różnicami. Zacznijmy więc od przypomnienia warunków dotyczących instalacji tych pierwszych. Wszak nadal przedsiębiorcy mogą użytkować, a nawet jeszcze wdrażać kasy z elektroniczną kopią paragonów. Najważniejszą czynnością podczas instalacji jest fiskalizacja, która należy wyłącznie do serwisanta z odpowiednimi uprawnieniami. Działanie to jest jednokrotne i nieodwracalne (chodzi m.in. o trwałe zapisanie NIP-u podatnika w pamięci fiskalnej). Polega na uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym (wcześniej pozostaje ona w trybie szkoleniowym), co w dalszej kolejności pozwala na poprawne rejestrowanie transakcji i wystawianie paragonów. O wykonaniu tej czynności podatnik musi też poinformować właściwy urząd skarbowy – w stosownym pisemnym zawiadomieniu. Co więcej, dokument należy dostarczyć w terminie nie późniejszym, niż 7 dni od wykonania fiskalizacji. W odpowiedzi przedsiębiorca uzyskuje numer ewidencyjny, który trzeba nanieść na obudowę urządzenia rejestrującego (w widocznym miejscu).

Instalacja kasy online – co tak samo, a co inaczej?

Podobnie, jak w przypadku modeli z elektroniczną kopią paragonów, tu również właściwe przejście procedury instalacyjnej to warunek późniejszego, prawidłowego ewidencjonowania obrotu. I tak samo kluczowa pozostaje fiskalizacja.

Pamiętajmy jednak, że podstawową cechą kas rejestrujących online jest transmisja danych przez internet (odnośnie zarejestrowanych transakcji, wystawianych dokumentów, wykonanych przeglądów technicznych itd.) do Centralnego Repozytorium Kas. Co za tym idzie, już podczas instalacji i fiskalizacji urządzenia podatnik musi zapewnić dostęp do sieci (w sposób przewodowy lub bezprzewodowy). Bez spełnienia tego warunku serwisant nie będzie w stanie odpowiednio przeprowadzić wymaganych działań. Wiąże się to też z faktem, że kasa online po podłączeniu do internetu, podczas takiej procedury, automatycznie trafia do rejestru Centralnego Repozytorium Kas oraz uzyskuje własny harmonogram transmisji danych do CRK i numer ewidencyjny. Tu przechodzimy do korzyści, jakie wynikają dla podatnika z racji instalacji urządzenia fiskalnego online. Dzięki automatyzacji tych procesów przedsiębiorca nie będzie musiał dostarczać do urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia odnośnie przeprowadzonej fiskalizacji (w zasadzie – żadnego pisemnego zawiadomienia). Co prawda numer ewidencyjny również należy nanieść na obudowę technologii, jednak podatnik otrzymuje go od razu, nie ma konieczności czekania na niego.


1 thought on “Kilka słów o procedurze instalacyjnej w przypadku kasy fiskalnej online”

  • 1
    Malwina on 9 lipca, 2019 Odpowiedz

    Z pewnością jedno jest fajne w kasach online: że zgodnie z ogólnymi, technologicznymi tendencjami, pewne procedury ulegają automatyzacji, przez co są prostsze, szybsze i ogólnie wygodniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz wartość CAPTCHA: *