Informacje o paragonach fiskalnych. Co trzeba wiedzieć o tych dokumentach?

Informacje o paragonach fiskalnych. Co trzeba wiedzieć o tych dokumentach?

Ten wpis powinien zainteresować nie tylko przedsiębiorców, którzy przy obsłudze klientów korzystają z urządzeń fiskalnych, ale także samych konsumentów. Przedstawimy w nim bowiem najważniejsze informacje o dokumentach emitowanych przez kasy i drukarki rejestrujące, czyli paragonach. Dlaczego wspomniane dowody sprzedaży są tak ważne z punktu widzenia polskiego obrotu gospodarczego? I do jakich zmian w ich wystawianiu i wydawaniu dojdzie już w tym roku?

Kilka słów o polskich przepisach

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, każdy przedsiębiorca, który korzysta z kasy lub drukarki rejestrującej, jest zobligowany do tego, aby wydawać swoim klientom paragony fiskalne. Taka konieczność wynika zarówno z ustawy VAT, jak i Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Co więcej, paragon fiskalny należy wystawić i udostępnić do odbioru już w momencie przyjęcia zapłaty za towar bądź usługę. Innymi słowy, takiego dokumentu nie można dostarczyć nabywcy w późniejszym terminie. Natomiast niedopełnienie formalności związanych z prowadzeniem ewidencji grozi dotkliwymi konsekwencjami, w tym karą grzywny, która została określona w Kodeksie Karnym Skarbowym. Warto także podkreślić, że paragonu fiskalnego nie można zastąpić innym dokumentem, np. potwierdzeniem płatności kartą lub rachunkiem niefiskalnym. Tylko omawiany tu rodzaj dowodu sprzedaży zawiera niezbędne informacje o danej transakcji i przedsiębiorcy…

Jakie dane musi zawierać paragon fiskalny?

Odpowiadając na to pytanie, ponownie trzeba odwołać się do przepisów, a konkretnie – do wspomnianego już Rozporządzenia MF z 14 marca 2013 roku. To właśnie ten dokument zawiera pełną listę informacji, które muszą się pojawić na każdym paragonie fiskalnym. A niezbędnych danych jest naprawdę sporo, więc nie będziemy ich tu wypisywać. Podkreślmy jednak, że każdy dokument tego typu musi zawierać m.in. centralnie umieszczony napis „Paragon Fiskalny”, NIP podatnika, adres i nazwę firmy, numer unikatowy urządzenia rejestrującego, logo fiskalne czy wyszczególnione stawki oraz kwoty podatku.

E-paragony z nowych kas rejestrujących

Dlaczego paragony fiskalne są tak ważnymi dokumentami? Potwierdzają one przede wszystkim, że przedsiębiorcy, którzy powinni korzystać z kas rejestrujących, nie uchylają się od tego obowiązku i płacą należne podatki. Natomiast z punktu widzenia konsumentów najważniejsze jest to, że paragony fiskalne ułatwiają im skorzystanie z prawa do zwrotu bądź reklamacji. A niedługo procedury z tym związane mogą się okazać jeszcze prostsze. Wszystko za sprawą tego, że już w 2018 roku powinny pojawić się pierwsze e-paragony fiskalne.

W tym przypadku mowa oczywiście o zmianach prawnych, które są związane z nowym systemem fiskalizacji. W jego ramach przedsiębiorcy zaczną stopniowo wdrażać w swoich firmach kasy rejestrujące online. Urządzenia te pozwolą zaś na wydawanie paragonów także w formie cyfrowej. W praktyce będzie to polegało na tym, że klient, który poprosi o taki dowód sprzedaży, otrzyma go na swój adres e-mail. Niemniej, zrealizowanie elektronicznego paragonu okaże się możliwe tylko wtedy, gdy w firmie będzie już wdrożona kasa online. Pełne upowszechnienie się cyfrowych dokumentów zajmie więc kilka lat – potrzebnych na wymianę dotychczasowych urządzeń rejestrujących.


1 thought on “Informacje o paragonach fiskalnych. Co trzeba wiedzieć o tych dokumentach?”

  • 1
    Paula on 17 lutego, 2018 Odpowiedz

    Własnie ciekawa jestem, kiedy dokładnie zaczną funkcjonować elektroniczne paragony dla klientów. Brzmi to ciekiawie…..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz wartość CAPTCHA: *